Rzeka Drawa - raj dla kajakarzy

Kajakowy szlak rzeki Drawy należy do najciekawszych i dlatego jest chętnie odwiedzany przez   liczne rzesze turystów kajakarzy. Nazwa rzeki prawdopodobnie wywodzi się od indoeuropejskiego rdzenia "dreu" co oznacza biec, spieszyć się. Niemiecka, używana do 1945 roku nazwa to "Drage". Ten prawy dopływ Noteci wiedzie przez ciekawe krajobrazowo tereny; w górnym biegu Drawskiego Parku Krajobrazowego w "Dolinie Pięciu Jezior", którą stanowi rynna polodowcowa dł. ok. 7 km (źródlisko Drawy) między Połczynem a Czaplinkiem, przepływając przez pięć jezior (Górne, Okrągłe, Długie, Głębokie, Małe).

Strome zbocza porozrywane przepastnymi jarami i krętymi wąwozami, piętrzą się na wysokość do 50 m ponad dnem doliny. Porośnięte są mieszanym drzewostanem z dominacją buka. Obszar doliny objęty jest ochroną rezerwatową w celu zachowania najpiękniejszej i charakterystycznej formy ukształtowania terenu na Poj. Drawskim. Ten górny bieg niestety nie jest dostępny do penetracji kajakowej. W granicach karku krajobrazowego znajdują się jeszcze jeziora Żerdno, Drawsko i Krosino. Rzeka opuszcza park w okolicy Złocieńca. Dalszy bieg Drawy to szereg ciekawych jezior: Prosino, Drawsko, Krosino, Lubie, Wlk. I Małe Dębno, Wiry, Rudno, Dubie, które spina oś Drawy. Środkowy i dolny bieg to jednolite gatunkowo bory Puszczy Drawskiej. Poniżej jez. Lubie - rzeka przebija się przez kompleks leśny, w którym zadomowiło się na dobre wojsko, prowadząc mniejsze i większe bitwy, skutecznie utrudniając penetracje kajakarzom.

Niżej za jez. Dubie puszcza jest objęta najwyższą formą ochrony przez Drawieński Park Narodowy. Ten odcinek ma charakter rzeki górskiej a pola biwakowe należą do najlepiej zagospodarowanych na całym szlaku. Jednak obowiązują tu rygory związane z zasadami przebywania w parkach narodowych. Tutaj też trzeba będzie wysupłać dodatkowe pieniądze na opłatę za spływ i biwaki w parku. Malowniczość rzeki polega na zmienności typów krajobrazu jej dolin i cech koryta Drawy.

Rzeka na przemian jest wąska i szeroka, płytka lub głęboka, bystra lub leniwa. Dno ma muliste, piaszczyste czy kamieniste. Brzegi są raz zadrzewione, krzewiaste lub bezdrzewne. Płaskie lub urwiste, podmokłe lub suche. Czasami tworzy zarośnięte rozlewiska, by znowu pędzić przez dzikie przełomy. Kajakarz napotyka tu na spiętrzenia, bindugi, małe elektrownie wodne czy jazy. Drawa zbiera czyste wody z Pojezierza i Równiny Drawskiej swoją rozliczną siecią dopływów, strug którymi zasila rzekę z licznych śródleśnych jezior. Dolny odcinek rzeki poza granicami Parku Narodowego od Starego Osieczna do ujścia w Krzyżu do Noteci to już szeroka, spławna rzeka ale ciągle o szybkim nurcie. Drawa odwiedza kilka interesujących miast i miasteczek m.in. Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Drawno. Ten interesujący szlak kajakowy na różnych odcinkach swojego biegu będzie raz szlakiem łatwym, nieuciążliwym, raz trudnym dla mniej wprawnych z powodu szybkich bystrz czy kaskadowo powalonych drzew, wymagającym sporego doświadczenia kajakowego szlakiem.

Sporym utrudnieniem będą jeziora, na których tworzona wiatrem fala może stanowić wręcz przeszkodę nie do pokonania. Przy dużej fali lepiej nie wypuszczać się na otwartą przestrzeń jezior. Spływ Drawą nie powinien być pierwszą kajakową wyprawą. Niezbędne jest pewne doświadczenie kajakowe a lider zespołu winien mieć już wiele przepłyniętych kilometrów i rzek. To doświadczenie potrzebne jest zwłaszcza podczas pokonywania poligonowego i parkowego odcinka rzeki. Na pokonanie całego szlaku od Czaplinka do Krzyża trzeba przeznaczyć ok.10 dni.

Planowanie spływu kajakowego.

Planując spływ trzeba pamiętać, że na terenie parku obowiązuje zakaz pływania kajakiem od 15 marca do 30 czerwca. Dogodnym miejscem do wodowania kajaków jest Czaplinek, gdzie jest sporo ośrodków i przystani. Wygodnie jest na Campingu w Czaplinku (Zatoka Plaża), gdzie również można przenocować, czy pozostawić samochód. Ci, którzy pragną przepłynąć całe jezioro mogą rozpocząć swoją przygodę przy obszernym parkingu na drodze wylotowej z Czaplinka w kierunku Drawska Pom. (Zatoka Basen). Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na spływie jest najważniejsze i kamizelka może być pomocna w trudnych podbramkowych sytuacjach. Rzutka ratunkowa to również nieodłączny element wyposażenia każdego spływu, żądajmy jej wypożyczając kajaki. Piękne widoki, wschody i zachody słońca, otaczająca przyroda nie mogą nam przysłonić bezpiecznego obcowania z Drawą. Drawą kilkakrotnie spływał ks. Karol Wojtyła, dlatego też imieniem Jana Pawła II nazwano ten szlak.