Rezerwacja

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Firmę Gastronomiczno - Turystyczną; zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. nr 133 poz. 883). Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim je nam Państwo przekazali i nie będą udostępniane osobom trzecim.